Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Passend onderwijs betekent praktisch: