Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 uur / 13.00 – 15.00 uur.
Woensdag 8.30 – 12.30 uur.
Groep 1 is donderdag- en vrijdagmiddag vrij.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les zodat we stipt op tijd kunnen beginnen, de tweede bel vijf minuten daarna.

Vakanties

Herfstvakantie 22 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 t/m 24 februari 2019
Pasen 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2019 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Junivakantie 3 t/m 10 juni 2019 (inclusief Pinksteren)
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2019

Vrije dagen

13 september 2018: Studiedag Onderwijsstichting Arcade, alle kinderen vrij
21 december 2018: Alle kinderen zijn vrij om 12:00 uur
17 mei 2019: Studiedag, alle kinderen vrij.
22 mei 2019: Sportdag voor de groepen 5 t/m 8 => groep 1 t/m 4 vrij!
12 juli 2019: Alle kinderen vrij