Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school. Ouders en personeel kunnen hiervoor toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR). Beide hebben het wettelijk recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin zowel ouders als personeel zitting hebben.
Op dit moment kent de MR de volgende leden:

René Marissen (ouder)
Vacature (ouder)
Monique van de Wetering (leerkracht)

Vacature (leerkracht)